Supplier – Supplier List

Ini adalah paparan Supplier list yang terdapat dalam module Supplier di System Urusniaga. Di supplier list ini anda boleh menguruskan maklumat data pembekal dengan mudah ianya sama seperti data list pelanggan, pembekal boleh ditakrifkan sebagai vendor, syarikat, orang atau entiti yang dikategorikan sebagai pembekal. Data penting yang boleh disimpan seperti nama,nama syarikat, imej, tarikh lahir, telefon, e-mel dan alamat surat menyurat bagi tujuan jualan dan promosi. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s