Accounts Reports – Customer Statements

Antaramuka laporan Customer statement yang terdapat dalam Accounts Reports di System Urusniaga. Dengan laporan ini anda boleh memantau dan mengutip bayaran tertunggak atau yang masih belum dibayar oleh pelanggan dengan menghantar penyata ini. — sila cuba dengan gembira https://urusniaga.my

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s